Penzión Vlasta

Zariadenie je situované v okrajovej časti mesta. Prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, zateplením celej budovy, výmenou okien, je vybavené schodolezom. Je bezbariérové.

Celkové vybavenie interiéru v maximálnej miere pripomína domáce prostredie. Režim dňa je plne prispôsobený individuálnym potrebám a možnostiam prijímateľa sociálnej služby.

Cieľom je:

  • odbúravať stereotyp vo všetkých činnostiach tak, aby sa minimalizovali znaky typické pre chod v zariadení,
  • vytvárať prostredie, ktoré prijímateľ sociálnej služby vníma kladne a ktoré mu zachová a zlepší kvalitu života.